UG03

ONDERZOEKERS

Floris van Berckel Smit is promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij is afgestudeerd in bestuurskunde, Universiteit Utrecht (MSc, 2017) en politieke geschiedenis, VU (MA, 2018). Floris incorporeert sociaalwetenschappelijke kennis in historisch onderzoek. In zijn onderzoek richt hij zich op de geschiedenis van hoger onderwijs governance, (New Public) Management, governance van private bijdragen aan onderwijs, Learning Histories, en oral history. 

Zijn onderzoek is ingebed in de onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis van de VU en het Centre for Higher Education Governance Ghent van de Universiteit Gent. Hij was visiting scholar aan de Universiteit Gent (2019-2020). Floris heeft geparticipeerd in verschillende projecten waarin hij samenwerkt met historici, politicologen, onderwijskundigen, bestuurskundigen en organisatiesociologen. In 2020 ontving hij een NWO-grant om onderzoek te doen naar de opmars van New Public Management binnen Nederlandse en Vlaamse universiteiten. 

  

Pál Nyíri is hoogleraar Global History vanuit antropologisch perspectief, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar hoger onderwijs in internationaal verband en de etnografie van organisaties. Hij is betrokken bij verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten en slaat met zijn onderzoek een brug tussen de geesteswetenschappen de sociale wetenschappen. Nyíri heeft onder andere gepubliceerd over internationalisering in het hoger onderwijs en audit cultuur in Westerse onderzoeksinstituten. 

Jeroen Huisman is hoogleraar Hoger Onderwijs, verbonden aan het Centre for Higher Education Governance Ghent (CHEGG), Universiteit Gent. Hij is afgestudeerd in de onderwijskunde, Rijkuniversiteit Groningen (1991) en behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit Twente (1995). In 2005 werd hij benoemd als hoogleraar Hogeronderwijsmanagement aan de University of Bath. In 2013 ontving hij een FWO Odysseus beurs en werd hij aangesteld aan de Universiteit Gent. 

Hij is hoofdredacteur van Higher Education Policy en co-redacteur van de Emerald boekenserie Theory and Method in Higher Education Research. Hij is daarnaast lid van de redactie van Journal of Studies of International Education, Studies in Higher Education, European Journal of Higher Education, International Journal of Chinese Education, Higher Education Research and Development en Tertiary Education and Management. Hij was lid van de Executive Committee van EAIR (The European Higher Education Society) en ex-voorzitter (2011-2016) van deze organisatie.

Ab Flipse is universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet en coördineert onderzoek naar de geschiedenis van universiteiten in de 19e en 20ste eeuw (in het bijzonder van de Vrije Universiteit Amsterdam), geschiedenis van de natuurwetenschappen, medische geschiedenis en het geloof-wetenschap-debat. Recent richt zijn onderzoek zich met name op de veranderende governance en op de ruimtelijke veranderingen van universiteiten in Nederland in de 20ste eeuw, en de universiteitsidealen die hierin tot uitdrukking werden gebracht. Vanuit zijn centrale positie, richt Flipse zich ook op een breed publiek, het adviseren van bestuurders, wetenschappers en studenten over alles wat te maken heeft met de geschiedenis van de universiteit.

  

Ronald Kroeze is hoogleraar Parlementaire Geschiedenis en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis dat is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor was hij werkzaam als universitair hoofddocent Politieke Geschiedenis en directeur van de opleiding Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder hij was als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als visiting scholar aan de universiteiten van Oxford (Corpus Christi College), Avignon, Warwick en Berlijn (Humboldt). Kroeze’s onderzoek richt zich op de geschiedenis van global good governance, anti/corruptie, koloniale politiek, oral history, gebruik van het verleden in het heden, en de geschiedenis van (New Public) Management, finance en business in de moderne tijd. 

  

© Achtergrondfoto: Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam door Davidh82