UG03

OVER HET ONDERZOEK

Dit project onderzoekt de opmars van New Public Management (NPM) binnen Nederlandse en Vlaamse universiteiten vanaf de jaren tachtig. NPM is uitvoerig onderzocht, maar er bestaan nog veel onduidelijkheden over de feitelijke praxis en concrete uitdagingen die gepaard gingen met de introductie van NPM op Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Het ontbreekt aan historisch onderzoek op organisatieniveau met aandacht voor detail, de concrete bestuurlijke praktijk en de specifieke context. Dit project behelst daarom een historisch, vergelijkend onderzoek naar vier cases: de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Gent en de KU Leuven. Het project beoogt de opmars van NPM op Nederlandse en Vlaamse universiteiten tussen 1980 en 2020 inzichtelijk te maken.

© Achtergrondfoto: Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam door Davidh82